iSpQ VideoChat
Download Features Purchase Support
Patakaran ng ISPQ
Mga gabay sa gamit ng ISPQ:
• Bawal mangulit ng sukdulan o manakot ng iba.
• Bawal ang gaya gaya sa personalidad ng ibang user.
• Di dapat gumamit ang pangalan ng iba sa sariling informasyon na nakalagay sa profile information.
• Bawal ang illegal na actividad ayon sa local na patakaran.
• Mahigpit na pinagbabawal ang pagbenta o pag alok ng ibang video chat programs , websites at serbisyo.
• Bawal mag-alok ng serbisyo o “live show” na may bayad ( ito ay pwede lang sa “The Red Zone”  na mahahanap sa Adult Room).
• Bawal ang “flooding” sa loob ng Text Chat room ( ang paulit ulit na pag-gamit ng parehong salita o linya.
• Pwede lang gumagit ng ISPQ ang edad 18 at pataas.


…in 'Clean' (non-Adult) Rooms:
• Di dapat ginagamit ang bulgar na salita sa user’s directory listing ( Display Name, Location , Directory Comments.
• Bawal magpakita ng maselan na bahagi ng katawan na walang pahintulot .
• Iwasan ang “sexual” na nilalaman sa loob ng text chat.


…in Profile Photos:
• Dapat may mukha at kita ang mga mata sa larawan .
• Mga larawan ng lugar at gamit , na hindi malaswa ay maaring gamitin.
• Bawal ang maghubad (ang mga lalaki ay maaring walang saplot ang itaas na bahagi ng katawan).
• Bawal ang litrato ng bata o kahit cino na mas bata sa edad na 18.
• Bawal ang mga larawan na may karahasan , karumal dumal o illegal .
• Walang see-thru na suot ( lahat ng pribadong parte ng katawan ay dapat nakatakip at nakatago).


Ang paglabag sa mga patakaran ng ISPQ ay maaring dahilan ng pagtanggal ng serbisyo. 

  
Pick your language
• English
• Italian
• French
•  Romanian
• Spanish